1. Bienioszek Iwona
2. Bortlik Anna
3. Buchta Marian
4. Buchta Michał
5. Chrobak Weronika
6. Hraciuk – Tomecka Edyta
7. Kapek Roman
8. Kowalczyk Benedykt
9. Kuczera Bernadeta
10. Mańka Adam
11. Maryńczak Alicja
12. Masny Zbigniew
13. Mentlik Krzysztof
14. Mika Lucyna
15. Miszczyk Sławomir
16. Nowak Roman
17. Piksa Stanisław
18. Płoneczka Marek
19. Pyrek Wiesław
20. Roter Ewa
21. Szpara Tadeusz
22. Świerczek Łukasz
23. Waleczek Stanisław
24. Ziebura Grzegorz

Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii, nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Do zadań Rady Parafialnej należy, między innymi, pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechizacyjnej, wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków dotyczących udoskonalenia pracy parafialnej.