Sakramenty

Spowiedź

Przed każdą Mszą Św.

Chrzest Święty

Udzielany jest zasadniczo w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15:30.

Potrzebne dokumenty:
 •  akt urodzenia
 •  świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 •  zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych
Rodzicem chrzestnym może być osoba wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 lat.
 
Rzeczy potrzebne do chrztu:
 
Biała szata - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie. Biała szata symbolizuje, że dziecko po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu, i przyoblekło się w Chrystusa. Rodzice i chrzestni mają troszczyć się by dziecko tę nową godność zachowało nieskalaną aż po życie wieczne.
Świeca chrzcielna - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości
Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.
 
 

Sakrament Małżeństwa

 
Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu:
 
 •     Dyplom Studium Przedmałżeńskiego
 •     Metryka chrztu św. wydana w ostatnich 3 miesiącach
 •     Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC (w przypadku konkordatu, najlepiej gdy narzeczeni wspólnie udają się do USC w Żorach w celu wyrobienia tego dokumentu)
 •     Dowód Osobisty
 •     Świadectwo ukończenia religii
 •     Zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
 •     Zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego (może być doniesione później)
 •     Zaświadczenie z Dnia Skupienia dla narzeczonych
Narzeczeni zobowiązani są zgłosić się do Biura Parafialnego na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Wcześniej ustalić dzień spisania protokołu.
Narzeczeni muszą mieć ukończone 18 lat.
 

Sakrament Namaszczenia Chorych / Odwiedziny chorych /

 
Odwiedziny chorych - w I sobotę miesiąca - po uprzednim zgłoszeniu:
 
- nowych zgłaszać najpóźniej do czwartku poprzedzającego odwiedziny,
- stałych - jeśli nie ma w domu bo np. jest w szpitalu - do piątku wieczora
 
Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest na prośbę chorego lub rodziny.
 
Jeden spośród siedmiu sakramentów - sakrament namaszczenia chorych - przewidziany jest dla ciężko chorych.
 
Chory lub ktoś z jego otoczenia wzywa kapłana, zwłaszcza gdy choroba zagraża życiu lub gdy siły chorego, np. z powodu jego wieku, bardzo opadły. Kapłan modli się wraz z domownikami za chorego. Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.
 
Chory, który nie stracił przytomności, powinien też przyjąć sakrament pokuty i Komunię świętą (Wiatyk). Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby.
Free Joomla templates by Ltheme